مهران محمدی امین2023-10-10 23:13:09


آخرین مهلت برخورداری از بخشودگی مالیاتی اعلام شد

خبرگزاری بازار/رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی خبر داد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعلام کرد: اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در صورت پرداخت اصل مالیات حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، به مدیران کل مناطق ذی‌ربط تفویض می‌شود.

خبرگزاری بازار/رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی خبر داد.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعلام کرد: اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در صورت پرداخت اصل مالیات حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، به مدیران کل مناطق ذی‌ربط تفویض می‌شود.

بر اساس این گزارش، در نامه سید محمدهادی سبحانیان آمده است: به موجب تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شرط برخورداری از معافیت‌های مالیاتی در طی برنامه مذکور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر بوده است.

از آنجاکه برخی از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به علت عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات، برای سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده و علاوه بر محرومیت از معافیت‌های قانونی، مشمول جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم نیز شده‌اند، لذا به منظور تکریم مؤدیان مذکور در صورت پرداخت اصل مالیات حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش مؤدیان یاد شده برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ تا ۱۰۰ درصد به مدیران کل مناطق ذی‌ربط تفویض می‌شود.

بازار بر این اساس، تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت مقررات، قابل تفویض به معاونان مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود.


بازنشر : آخرین خبر