مهران محمدی امین2024-01-02 16:33:06


آمار خاندوزی از مالیات طلافروشان

چند ثانیه/ سخنگوی اقتصادی دولت: ۳۴ درصد از فعالان هیچ مالیاتی نداده‌اند. ۲۰ درصد هم مالیات سالیانه‌ کمتر از ۵ میلیون داشته‌اند.

چند ثانیه/ سخنگوی اقتصادی دولت: ۳۴ درصد از فعالان هیچ مالیاتی نداده‌اند.

۲۰ درصد هم مالیات سالیانه‌ کمتر از ۵ میلیون داشته‌اند.

  فقط ۱۰ درصد از طلافروش‌ها سالیانه بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات داده‌اند.


بازنشر : آخرین خبر