2023-07-12 23:18:12


آمار و ارقام عجیب و غریبی از رقم مالیات‌دهی برخی اصناف

صدا و سیما/  بطور میانگین در سال این مبالغ را مالیات می‌دهند: پزشکان 35 میلیون تومان، داروخانه‌ها 22 میلیون تومان، صنف طلا و جواهر 10 میلیون تومان، نمایشگاه‌های ماشین 10 میلیون تومان، بنگاه‌های املاک 4 میلیون تومان، آرایشگاه‌ها 2 میلیون تومانرئیس سازمان مالیاتی: پزشکی داریم که در سال 600 میلیون تومان مالیات می دهد. بازار

صدا و سیما/  بطور میانگین در سال این مبالغ را مالیات می‌دهند: پزشکان 35 میلیون تومان، داروخانه‌ها 22 میلیون تومان، صنف طلا و جواهر 10 میلیون تومان، نمایشگاه‌های ماشین 10 میلیون تومان، بنگاه‌های املاک 4 میلیون تومان، آرایشگاه‌ها 2 میلیون تومانرئیس سازمان مالیاتی: پزشکی داریم که در سال 600 میلیون تومان مالیات می دهد.

بازار


بازنشر : آخرین خبر