مهران محمدی امین

مشاوره و اجرای سامانه های مدیریت یادگیری


استقرار سامانه های مدیریت یادگیری به دو روش آموزشگاهی و دانشگاهی نیازمند تجربیاتی در نگهداری و پشتیبانی این سامانه ها دارد، هماهنگی و انطباق با ساختارهای مدیریت آموزشی یکی از الزامات استقرار سامانه های مدیریت یادگیری همچون ال ام اس و آزمون دارد.

پرسش های متداول درباره مشاوره و اجرای سامانه های مدیریت یادگیری

مجموعه تیارا چه مواردی را در زمینه کسب و کار الکترونیک ارائه می دهد؟

تیارا در زمینه های توسعه تجارت الکترونیک، کسب و کار اجتماعی، تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ ارائه خدمات و مشاوره را تحت عنوان کسب و کار الکترونیکارائه می دهد.


آموزش مجازی