مهران محمدی امین2023-07-02 14:32:14


آنچه مالیات طلافروشان را کمتر از کارمندان می‌کند

اکو ایران/ آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از این است که مالیات حدود چهار میلیون پرونده مالیاتی اصناف در سال گذشته، صفر بوده است. حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده بین صفر تا پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کردند و تنها ۶۳۱ هزار پرونده، مالیاتی بالاتر از ۳۰ میلیون تومان داده‌اند.

آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از این است که مالیات حدود چهار میلیون پرونده مالیاتی اصناف در سال گذشته، صفر بوده است.

حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده بین صفر تا پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کردند و تنها ۶۳۱ هزار پرونده، مالیاتی بالاتر از ۳۰ میلیون تومان داده‌اند.

طبق این آمار، ۳۴ درصد طلافروشان مالیات پرداخت نمی‌کنند.

همچنین ۴۰ درصد طلافروشان مالیات بین یک تا ۱۵ میلیون تومان و تنها چهار درصد از طلافروشان مالیاتی بیش از ۵۰ میلیون تومان در یک سال پرداخت می‌کنند.

سرانه مالیات مقطوع مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، پزشکان و دندانپزشکان به طور متوسط در سال ۳۵ میلیون تومان، مالکان نمایشگاه‌های اتومبیل و نمایندگی شرکت‌های خودرو ۱۶ میلیون تومان مالیات داد‌ه‌اند و این در شرایطی است که کارکنان و حقوق‌بگیران ماهانه مالیات حقوق دریافتی را پرداخت می‌کنند و این موضوع باعث شده در اذهان این سوال شکل بگیرد که آیا واقعا طلافروشان و صنوف پردرآمد مالیات کمتری پرداخت می‌کنند؟


بازنشر : آخرین خبر