2023-03-11 21:45:08


اخطار سازمان مالیات به بورس/ متخلفان درانتظار جرایم سنگین مالیاتی

با توجه به فراخوان شرکت‌های بورسی برای صدور صورت حساب الکترونیک از آبان ماه هنوز برخی شرکت‌های بورسی اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهاداری اعلام کرده است که بر اساس بررسی‌های این سازمان برخی از شرکت‌ها بورسی اقدامی برای صدور صورت حساب الکترونیکی انجام نداده‌اند و با توجه به اینکه این شرکت‌ها از تاریخ اول آبان مشمول اجرای قانون شده‌اند در صورت عدم اقدام در این حوزه مشمول جرایم سنگین ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد.

در این نامه آمده است: از آنجایی که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سامانه مودیان مشخص گردید بخشی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تاکنون اقدامی در صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان انجام نداده اند در حالی که طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان بوده اند به استحضار می‌رساند؛ عدم رعایت مقررات مذکور منجر به تحمیل جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد، عدم بهره مندی از بخشودگی جرایم یاد شده موضوع تبصره ۲ ماده مذکور و عدم تقسیط بدهی‌های مالیاتی خواهد شد.

لذا شایسته است جهت آگاهی و اجتناب از تحمیل آثار مالیاتی مربوط، موضوع به طریق مقتضی اطلاع رسانی و پیگیری گردد.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی در قالب لایحه‌ای که هم‌اکنون در صف بررسی مجلس قرار دارد درخواست اصلاح مواردی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را داشته است.

یکی از این موارد مربوط به اختیار بخشودگی جرایم مربوط به ماده ۲۲ است که با توجه به عدم اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی هنوز اختیاری برای بخشودگی این جرایم ندارد.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     سازمان بورس و اوراق بهادار     سازمان امور مالیاتی     تخلفات مالی