2023-05-02 12:29:42


اظهارات قالیباف پس از تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

ایسنا/ رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که امروز بررسی طرح مربوط به مالیات بر فعالیت‌های سوداگری در مجلس تمام شد و جا دارد از کمیسیون اقتصادی تشکر کنم. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از اتمام بررسی مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) اظهار کرد: امروز بررسی طرح مربوط به مالیات بر فعالیت‌های سوداگری تمام شد جا دارد از نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی تشکر کنم که این کار مهم و دقیق صورت گرفت و ان‌شاءالله تاثیرات خود را می‌گذارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که امروز بررسی طرح مربوط به مالیات بر فعالیت‌های سوداگری در مجلس تمام شد و جا دارد از کمیسیون اقتصادی تشکر کنم.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از اتمام بررسی مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) اظهار کرد: امروز بررسی طرح مربوط به مالیات بر فعالیت‌های سوداگری تمام شد جا دارد از نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی تشکر کنم که این کار مهم و دقیق صورت گرفت و ان‌شاءالله تاثیرات خود را می‌گذارد.

وی ادامه داد: همچنین از کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی تشکر ویژه دارم به خصوص آقای صفایی که اکنون به دلیل کسالت در بیمارستان هستند.


بازنشر : آخرین خبر