2023-09-26 23:12:23


افزایش دو برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی در شش ماه اول امسال

باشگاه خبرنگاران/رئیس سازمان مالیاتی از افزایش دو برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمد های نفتی در شش ماه اول امسال خبر داد. محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی در فضای مجازی نوشت: در شش ماهه اول سال جاری، درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است

رئیس سازمان مالیاتی از افزایش دو برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمد های نفتی در شش ماه اول امسال خبر داد.

محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی در فضای مجازی نوشت: در شش ماهه اول سال جاری، درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است


بازنشر : آخرین خبر