2023-01-11 12:58:56


افزایش مالیات واحدهای مسکونی لوکس نسبت به سال گذشته

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی و باغ ویلاها مجاز بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شود در صورتی که در بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاها مجاز بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.

واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرضه و اعیان) بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.

۰۰۰.

۰۰۰.

۰۰۰) ریال می‌باشد مازاد به این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

این مالیات برعهده شخص است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور می‌باشد.

واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول مالیات نمی‌باشند.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     مسکن     لایحه بودجه 1402     لایحه بودجه     مالیات بر خانه های خالی