مهران محمدی امین2023-09-21 16:04:45


افزایش معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق به ازای فرزند سوم و بیشتر

فارس/ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای افزایش معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق به ازای فرزند سوم و بیشتر را ابلاغ کرد. در راستای قانون جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای در مورخ 21 شهریور 1402 افزایش معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ازای فرزند سوم و بیشتر ابلاغ کرد.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای افزایش معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق به ازای فرزند سوم و بیشتر را ابلاغ کرد.

در راستای قانون جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای در مورخ 21 شهریور 1402 افزایش معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ازای فرزند سوم و بیشتر ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که طبق بند (ت) ماده 1 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال 1400 به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند 15 درصد معافیت افزایش می‌یابد.

بر این اساس این معافیت مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای 2.

5 درصد نباشد.

بازار همچنین طبق ماده 18 قانون حمایت از جوانی  جمعیت و خانواده، پدر یا مادر در صورت احراز سایر شرایط هر دو به صورت همزمان امکان استفاده از معافیت مالیات بر حقوق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواهند داشت.

همچنین اشخاص مشمول معافیت جوانی جمعیت با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه برای هر یک از فرزندان سوم و بیشتر با رعایت شرط تاریخ تولد از اول آبان 1400 به بعد بدون اعمال محدودیت در مورد تعداد فرزندان به مدت سه سال به شرط تصویب در قانون بودجه سنواتی می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.


بازنشر : آخرین خبر