مهران محمدی امین2023-10-31 14:22:10


افزایش 57 درصدی درآمد مالیاتی در سال جاری

فارس/ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در آیین اعطای احکام بازرسان موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اصلی سازمان امور مالیاتی است.   بازار .

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در آیین اعطای احکام بازرسان موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اصلی سازمان امور مالیاتی است.

  بازار


بازنشر : آخرین خبر