2023-07-04 11:16:34


امتیاز ویژه برنامه هفتم برای استان‌ها به شرط افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی

تسنیم/در لایحه برنامه هفتم تاکید شده در خصوص استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته باشد، ۱۰ درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد ۵۰ درصد، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد. ارتقاء نظام مالیاتی از ویژگی‌های بارز لایحه برنامه هفتم است که به مجلس تقدیم شده است.

در لایحه برنامه هفتم تاکید شده در خصوص استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته باشد، ۱۰ درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد ۵۰ درصد، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

ارتقاء نظام مالیاتی از ویژگی‌های بارز لایحه برنامه هفتم است که به مجلس تقدیم شده است.

فصل چهارم این لایحه در خصوص اصلاح نظام مالیاتی شامل 2 ماده، 9 بند و یک تبصره است.

نگاه ویژه و مؤثر به افزایش درآمدهای مالیاتی، قاعده گذاری برای ساماندهی معافیت های مالیات‌های مستقیم و  تکلیف به ارائه لایحه مالیات بر مجموع درآمد به عنوان پایه جدید در این لایحه به چشم می‌خورد.


بازنشر : آخرین خبر