مهران محمدی امین2023-07-01 16:21:16


امروز، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی است

صدا و سیما/امسال سازمان امور مالیاتی با پایان یافتن زمان تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی، با توجه به استقبال عمومی و جلوگیری از جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی،مهلت خوداظهاری مالیاتی اشخاص حقیقی را تا ۱۰ تیر تمدید کرد. بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی امروز، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی است.

صدا و سیما/امسال سازمان امور مالیاتی با پایان یافتن زمان تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی، با توجه به استقبال عمومی و جلوگیری از جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی،مهلت خوداظهاری مالیاتی اشخاص حقیقی را تا ۱۰ تیر تمدید کرد.

بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی امروز، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی است.

امسال سازمان امور مالیاتی با پایان یافتن زمان تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی، با توجه به استقبال عمومی و جلوگیری از جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی،مهلت خوداظهاری مالیاتی اشخاص حقیقی را تا ۱۰ تیر تمدید کرد.

جدیدترین آمار سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص، یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۸۷ عدد و تعداد اظهارنامه  مالیاتی تبصره ۱۰۰ سه میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۲ بوده است.

مجموع مالیات ابرازی کل اظهارنامه‌ها بالغ بر ۹ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان و مجموع مالیات ابرازی کل اظهارنامه‌های تبصره ۱۰۰ برابر ۱۹ هزار و ۵۲ میلیارد تومان بوده است.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی دیگر تمدید نخواهد شد.


بازنشر : آخرین خبر