مهران محمدی امین2023-07-01 18:12:05


امروز؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی

امروز،آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی است.

امروز دهم تیر ماه ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی است.

امسال سازمان امور مالیاتی با پایان یافتن زمان تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی، با توجه به استقبال عمومی و جلوگیری از جرایم مالیاتی فعالان اقتصادی، مهلت خوداظهاری مالیاتی اشخاص حقیقی را تا ۱۰ تیر تمدید کرد.

جدیدترین آمار سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص، یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۸۷ عدد و تعداد اظهارنامه‌مالیاتی تبصره ۱۰۰ سه میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۲ بوده است.

مجموع مالیات ابرازی کل اظهارنامه‌ها بالغ بر ۹ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان و مجموع مالیات ابرازی کل اظهارنامه‌های تبصره ۱۰۰ برابر ۱۹ هزار و ۵۲ میلیارد تومان بوده است.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی دیگر تمدید نخواهد شد.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها

-

سازمان امور مالیاتی

-

اظهارنامه مالیاتی

-

مالیات اصناف

-