مهران محمدی امین2023-12-11 16:01:08


انجام هفت میلیون استعلام از «سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت» از سوی سازمان امور مالیاتی

ایسنا/ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به انجام حدود ۷ میلیون استعلام از «سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت» توسط سازمان امور مالیاتی تاکنون، اظهار کرد: این سامانه در راستای شفاف‌سازی قراردادها و روابط مالی میان وکیل و موکل در حال فعالیت است.  .

ایسنا/ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به انجام حدود ۷ میلیون استعلام از «سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت» توسط سازمان امور مالیاتی تاکنون، اظهار کرد: این سامانه در راستای شفاف‌سازی قراردادها و روابط مالی میان وکیل و موکل در حال فعالیت است.

 


بازنشر : آخرین خبر