2023-06-28 14:58:05


بخشنامه جدید مالیاتی برای واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در خصوص چک های اخذ شده بابت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی، نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در خصوص چک‌های اخذ شده بابت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه در راستای نامه شماره ۲۱۰/۱۵۰۸۴ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص اخذ چک بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برخی از ادارات کل امور مالیاتی در مقطع لازم الاجراء بودن نامه مزبور اقدام به دریافت چک نموده اند و در حال حاضر ماشین آلات مزبور نصب و راه اندازی شده است لذا در اجرای بند ۱۵ مصوبات اجلاس مدیران کل امور مالیاتی کشور موضوع نامه - شماره ۲۰۰/۱۸۶۶۲ د مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ دفتر ریاست و امور بین الملل به شرح ذیل اقدام نمایند.

در صورتی که واردکننده ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نسبت به نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید اقدام نموده و عرضه کننده کالای معاف باشد، نسبت به استرداد چک دریافتی به تولید کننده اقدام گردد و در صورتی که واردکننده ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، مؤدی نظام مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد و نسبت به نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید اقدام نموده و اعتباری از محل چک تسلیمی در اظهار نامه اعمال ننموده باشد، در صورت تسویه بدهی چک دریافتی مسترد گردد.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     مالیات بر ارزش افزوده     چک بانکی     ماشین آلات