مهران محمدی امین2023-07-20 17:40:59


برای فرار مالیاتی از ترفند کارت به کارت استفاده نکنید

تسنیم/ سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: از پارسال برای افرادی که با کارت‌به‌کارت دریافتی داشته‌اند پرونده مالیاتی ایجاد شده است.  حدود ۱۷۰ هزار نفر را شناسایی کردیم و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: از پارسال برای افرادی که با کارت‌به‌کارت دریافتی داشته‌اند پرونده مالیاتی ایجاد شده است.

 حدود ۱۷۰ هزار نفر را شناسایی کردیم و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شد.


بازنشر : آخرین خبر