2023-01-15 15:21:02


بررسی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲

ایرنا/سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور از بررسی تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در لایحه دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات ها شناسایی شده است. رحیم زارع روز یکشنبه با اشاره به جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه با حضور سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه و سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: در این جلسه منابع درآمدی دولت از حیث درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور از بررسی تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در لایحه دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات ها شناسایی شده است.

رحیم زارع روز یکشنبه با اشاره به جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه با حضور سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه و سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: در این جلسه منابع درآمدی دولت از حیث درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه به شمار می رود؛ افزود: مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد، مالیات بر اشخاص حقوقی و حقیقی و مالیات بر ثروت از جمله مباحثی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

زارع با اشاره به افزایش منابع مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: این منابع مالیاتی از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری به نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در این نشست گفته شد که ۸۸۵هزار فرد حقوقی مالیات خود را طی سه سال گذشته پرداخت نکرده اند که این منابع نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین ۳.

۵ میلیون نفر از اشخاص حقیقی در طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند و به نوعی فرار مالیاتی داشته اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد ۵۰هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع ۸۰هزار میلیارد تومان از این دو منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دولت در زمینه کاهش مالیات بر تولید در لایحه بودجه ۷ درصد بوده است، افزود: کاهش مالیات بر تولید برای حمایت از تولید مد نظر قرار گرفته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشتر مباحث کمیسیون مربوط به بررسی کلیات لایحه بودجه است، خاطر نشان کرد: بیشتر مباحث نمایندگان در کمیسیون و در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه مربوط به نرخ تورم ۴۰ درصدی بودجه و موضوعات معیشتی و حمایت از تولید و شاخص‌های کلان بودجه است.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق بودجه تاکنون هیچ مصوبه‌ای نداشته است و فقط کلیات لایحه بودجه را بررسی خواهد کرد، اظهار داشت: اگر این لایحه مورد تایید کمیسیون و در صحن علنی هم مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد، کمیسیون وارد جزئیات لایحه بودجه خواهد شد و در آن زمان مصوباتی را مد نظر قرار خواهد داد.

به گزارش ایرنا، قرار است کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه روز سه شنبه - ۲۷ دی - کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شود و گزارش آن روز یکشنبه ۲ بهمن ماه در جلسه علنی مجلس ارایه شود.


بازنشر : آخرین خبر