مهران محمدی امین2023-05-29 00:20:13


بهادری جهرمی: با ابزارهایی مثل مالیات بر سوداگری باید یک حائل در برابر سیل تورم ایجاد کرد

خبرگزاری دانشجو/ اظهارات محمد بهادری جهرمی درباره مالیات بر سوداگری را در این ویدئو مشاهده کنید. نشست بررسی «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با حضور محمد بهادری جهرمی، کارشناس اقتصادی و مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

خبرگزاری دانشجو/ اظهارات محمد بهادری جهرمی درباره مالیات بر سوداگری را در این ویدئو مشاهده کنید.

نشست بررسی «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با حضور محمد بهادری جهرمی، کارشناس اقتصادی و مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد


بازنشر : آخرین خبر