مهران محمدی امین2023-11-17 14:29:48


بهادری جهرمی: هزینه‌های دولت به جای خلق پول با درآمدهای مالیاتی و نفتی تامین شد

خبرگزاری دانشجو/ سخنگوی دولت با اشاره به فشار اقتصادی بر اقشار مردم گفت: خلق پول یکی از گام هایی بود که موجب تورم و گرانی میشد اما جلوی خلق پول گرفته شد و دولت به جای خلق پول با درآمد های مالیاتی و نفتی هزینه های خود را تامین کرد. .

خبرگزاری دانشجو/ سخنگوی دولت با اشاره به فشار اقتصادی بر اقشار مردم گفت: خلق پول یکی از گام هایی بود که موجب تورم و گرانی میشد اما جلوی خلق پول گرفته شد و دولت به جای خلق پول با درآمد های مالیاتی و نفتی هزینه های خود را تامین کرد.


بازنشر : آخرین خبر