2022-11-23 10:19:59


تاخیر دوباره در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار!

صدا و سیما/ وزیر امور اقتصادی و دارائی که ماه گذشته خبر داده بود، از آذر ماه مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود، امروز در پاسخ به خبرنگار ما گفت: این کار را در آذر ماه اجرایی خواهیم کرد؛ اما تاریخ دقیقی را برای اجرای قانون اعلام نکرد. .

صدا و سیما/ وزیر امور اقتصادی و دارائی که ماه گذشته خبر داده بود، از آذر ماه مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود، امروز در پاسخ به خبرنگار ما گفت: این کار را در آذر ماه اجرایی خواهیم کرد؛ اما تاریخ دقیقی را برای اجرای قانون اعلام نکرد.
بازنشر : آخرین خبر