2023-02-26 16:02:20


تخفیف مالیاتی ۱۵ درصدی به خانواده ها برای تولد فرزند سوم به بعد

خانه ملت/ نمایندگان مردم در مجلس خانواده هایی که فرزند سوم آنها از آبان ماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد را مشمول تخفیف ۱۵ درصدی مالیاتی به ازای هر فرزند کردند.  دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، بند الحاقی یک تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 را جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع داد.

خانه ملت/ نمایندگان مردم در مجلس خانواده هایی که فرزند سوم آنها از آبان ماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد را مشمول تخفیف ۱۵ درصدی مالیاتی به ازای هر فرزند کردند.

 دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، بند الحاقی یک تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 را جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع داد.

 براساس بند الحاقی 1 ارجاع شده به کمیسیون تلفیق؛ درآمد حاصل از کلیه جرائم وصولی مرتبط با موضوع ماده(99) قانون شهرداریها مصوب  11/  4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا سقف ده هزارمیلیارد(10.

000.

000.

000.

000)ریال به حساب درآمد عمومی ردیف 140119 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی 2 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ در راستای تحقق ماده(۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب (31/۴/1394) علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد(15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.

/


بازنشر : آخرین خبر