2023-05-27 10:16:06


تداوم چالش‌ مالیات بر دخانیات؛ بازی صنایع دخانی با قوانین

ایسنا/رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به افزایش حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی محصولات دخانی، گفت: البته در مالیات بر ارزش افزوده هنوز بحث اجرایی شدن قانون بر مبنای نرخ خرده فروشی را نداریم و حلقه آخر خرده فروشی در زنجیره توزیع، مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهد و این خود یک چالش است. مهندس بهزاد ولی‌زاده درباره وضعیت مالیات بر دخانیات در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: مبلغی که برای امسال مصوب شد ۵۰ تومان به ازای هر نخ سیگار با نشان ایرانی،‌ ۱۰۰ تومان به ازای هر نخ با نشان بین‌المللی، ۸۰۰ تومان به ازای هر نخ سیگار وارداتی، ۲۰ هزارتومان برای هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و ۳۵ هزار تومان برای تنباکوی وارداتی است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به افزایش حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی محصولات دخانی، گفت: البته در مالیات بر ارزش افزوده هنوز بحث اجرایی شدن قانون بر مبنای نرخ خرده فروشی را نداریم و حلقه آخر خرده فروشی در زنجیره توزیع، مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهد و این خود یک چالش است.

مهندس بهزاد ولی‌زاده درباره وضعیت مالیات بر دخانیات در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: مبلغی که برای امسال مصوب شد ۵۰ تومان به ازای هر نخ سیگار با نشان ایرانی،‌ ۱۰۰ تومان به ازای هر نخ با نشان بین‌المللی، ۸۰۰ تومان به ازای هر نخ سیگار وارداتی، ۲۰ هزارتومان برای هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و ۳۵ هزار تومان برای تنباکوی وارداتی است.


بازنشر : آخرین خبر