مهران محمدی امین2023-10-10 01:07:08


تصمیم مالیاتی مجلسی‌ها

ایرنا/ اولین روز هفته جاری در مجلس شورای اسلامی با بررسی موضوعات مالیاتی در برنامه هفتم آغاز شد. در این جلسه نمایندگان با برخی از مفاد لایحه دولت از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند.

اولین روز هفته جاری در مجلس شورای اسلامی با بررسی موضوعات مالیاتی در برنامه هفتم آغاز شد.

در این جلسه نمایندگان با برخی از مفاد لایحه دولت از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند.

اما این تصمیم چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور به دنبال دارد؟


بازنشر : آخرین خبر