2023-01-01 23:00:10


تصویب لایحه پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه مالیاتی بین دولت ایران و عراق

ایسنا/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر در آمد و سرمایه را تصویب کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه کلیات و جزئیات این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:«ماده واحده- سند (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه شامل یک مقدمه و (۴) بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر در آمد و سرمایه را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه کلیات و جزئیات این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:«ماده واحده- سند (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه شامل یک مقدمه و (۴) بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱- «هزینه‌های مالی» موضوع بند (۳) پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ -‌ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

پروتکل:پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراقبه منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایهمقدمهمقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت نمودند، موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه را که در تاریخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۰ هجری شمسی برابر با ۶/ ۷/ ۲۰۱۱ میلادی به امضا رسیده است به شرح زیر اصلاح نمایند:بند (۳) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «۳- اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل موارد زیر خواهد بود:الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت‌های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها به مدت بیش از ۹ ماه ادامه داشته باشد.

ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط در صورتی که فعالیت‌های دارای این ماهیت برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن در یک دولت متعاهد در یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از ۹ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.

» بند زیر به عنوان بند (۸) به ماده (۵) افزوده می‌شود: «۸- صرفنظر از مقررات بند (۳)، هرگاه مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر فعالیت‌های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی شامل نفت و گاز انجام ‌دهد، چنین تلقی خواهد شد که کسب و کار مزبور از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام شده است، مگر اینکه فعالیت‌های مزبور در دولت متعاهد دیگر برای یک یا چند دوره کمتر از۳۰ روز در هر دوره دوازده ماهه انجام شود.

»بند (۲) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «۲- مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد  مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۸- ماده (۲۸) به نحو زیر اصلاح می‌شود: «۱- هر یک از دولت‌های متعاهد، از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت متعاهد دیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه و پروتکل آن مطلع خواهد کرد.

۲- این موافقت‌نامه و پروتکل آن از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد یا سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که‌ این موافقت‌نامه و پروتکل آن لازم‌الاجرا شده است یا پس از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

»این پروتکل جزء لاینفک موافقت‌نامه تلقی و با رعایت ماده (۲۸) موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد.

این پروتکل در بغداد در دوم آبان ۱۴۰۰ هجـری شمســی برابر با دوم نوامبر ۲۰۲۱ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است.

در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایراناز طرف دولت جمهوری عراق دکتر علی علاوی- وزیر دارایی»


بازنشر : آخرین خبر