2023-01-18 15:30:08


تلاش برای گرفتن مالیات بیشتر از ابَرثروتمندان

ایسنا/ موسسه بین‌المللی «آکسفام» که در زمینه ریشه‌کنی فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی فعالیت می‌کند، خواستار وضع مالیات‌های جدید برای ابَرثروتمندان شده است.  ابرثروتمندان که یک درصدِ جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، پس از آغاز همه‌گیری و تا پایان سال ۲۰۲۱، حدود دوسومِ ثروت جهانی معادل ۲۶ تریلیون دلار را به جیب زده‌اند؛ باقی این ثروت نیز میان ۹۹ درصد بقیه جهان تقسیم شده است.

موسسه بین‌المللی «آکسفام» که در زمینه ریشه‌کنی فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی فعالیت می‌کند، خواستار وضع مالیات‌های جدید برای ابَرثروتمندان شده است.

 ابرثروتمندان که یک درصدِ جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، پس از آغاز همه‌گیری و تا پایان سال ۲۰۲۱، حدود دوسومِ ثروت جهانی معادل ۲۶ تریلیون دلار را به جیب زده‌اند؛ باقی این ثروت نیز میان ۹۹ درصد بقیه جهان تقسیم شده است.


بازنشر : آخرین خبر