مهران محمدی امین2023-11-01 22:30:09


توصیه‌ی رئیس اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف به وجوب سواد مالی برای همه خانوارها

اقتصاد آنلاین/ علی مروی، رئیس اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف اظهار داشت: ضرورت وجود سواد مالی و اقتصادی برای همه خانوارها مشخص شده است. وضعیت بد اقتصادی فشار زیادی به خانوارها می‌آورد از آن طرف اجرای اصلاحات اقتصادی توسط حاکمیت نیاز به مطالبه و همراهی شهروندان دارد که با سواد مالی شهروندان گره خورده است.

اقتصاد آنلاین/ علی مروی، رئیس اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف اظهار داشت: ضرورت وجود سواد مالی و اقتصادی برای همه خانوارها مشخص شده است.

وضعیت بد اقتصادی فشار زیادی به خانوارها می‌آورد از آن طرف اجرای اصلاحات اقتصادی توسط حاکمیت نیاز به مطالبه و همراهی شهروندان دارد که با سواد مالی شهروندان گره خورده است.

اقبال به سیاست‌های پوپولیستی حتی در قشر دانشگاهی به دلیل نبود سواد مالی زیاد است.


بازنشر : آخرین خبر