2023-08-27 19:29:05


توضیحات رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره میزان گردش تجاری خرد

نوداقتصادی/ امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱، ۹ هزار هزار میلیارد تومان گردش تجاری خرد داشتیم. ۱۸۰۰ همت یعنی ۲۰ درصد آن از طریق تجارت الکترونیک اتفاق افتاده است.

نوداقتصادی/ امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱، ۹ هزار هزار میلیارد تومان گردش تجاری خرد داشتیم.

۱۸۰۰ همت یعنی ۲۰ درصد آن از طریق تجارت الکترونیک اتفاق افتاده است.


بازنشر : آخرین خبر