مهران محمدی امین2023-08-23 14:10:52


توضیحات معاون رییس جمهور درباره راه اندازی کسب و کار برای خانم‌های سرپرست خانوار

آخرین خبر/ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای خانم‌های سرپرست خانوار به صورت ویژه کسب و کار پایدار را در ۲۱ استان کردیم و تاکنون حدود ۳ هزار و ۶۰۰ خانم سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفتند. .

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای خانم‌های سرپرست خانوار به صورت ویژه کسب و کار پایدار را در ۲۱ استان کردیم و تاکنون حدود ۳ هزار و ۶۰۰ خانم سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفتند.


بازنشر : آخرین خبر