مهران محمدی امین2023-07-02 14:32:11


ثبت رکورد 5.3 میلیون اظهارنامه مالیاتی اصناف و مشاغل

فارس/سخنگوی سازمان امور مالیاتی از ثبت رکورد بی‌سابقه 5. 3 میلیون فقره اظهارنامه و فرم تبصره 100 قانون مالیات برای اصناف و مشاغل خبر داد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از ثبت رکورد بی‌سابقه 5.

3 میلیون فقره اظهارنامه و فرم تبصره 100 قانون مالیات برای اصناف و مشاغل خبر داد.

مهدی موحدی‌بک‌نظر با اعلام پایان یافتن مهلت ارائه اظهارنامه و استفاده از تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: مجموع کل اظهارنامه مالیات اصناف و مشاغل که برای عملکرد سال گذشته ارائه شده است یک  میلیون و 362 هزار و 507 فقره اظهارنامه و مجموع کسانی که از تبصره ماده 100 قانون مالیات استفاده کرده‌اند به 3 میلیون و 986 هزار و 938 فقره و مجموع کل کسانی که ارائه اظهارنامه و یا استفاده از تبصره 100 انجام داده‌اند به بیش از 5 میلیون و 350 هزار نفر می‌رسند که نسبت به پارسال که در مجموع 4 میلیون و 450 هزار فقره بود حدود 900 هزار اظهارنامه جدید مالیاتی دریافت شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: 50 درصد از کسانی که در قالب فرم تبصره ماده 100 استفاده کرده‌اند مالیات آنها صفر اظهار شده است، یعنی از 50 درصد اصناف خرد برای عملکرد سال 1401 مالیاتی نگرفته‌ایم.

وی همچنین گفت: 90 درصد صاحبان اصناف و مشاغل مالیات زیر 10 میلیون تومان برای عملکرد یکسال اظهار کرده‌اند.

وی همچنین در مورد مهلت ارائه اظهارنامه مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی گفت: مالیات این اشخاص از اول سال شروع شده و تا پایان تیرماه ادامه دارد که این اظهارنامه‌ها نیز در حال وصول است.


بازنشر : آخرین خبر