مهران محمدی امین2023-12-30 23:38:04


ثبت مالیاتی خانه‌های خالی از مرز ۵۹ هزار واحد گذشت

تجارت نیوز/ مدیرکل دفتراقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مرحله ی دوم اطلاعات خانه‌های خالی برای سال مالیاتی 1401 به تعداد 40 هزار و213 مورد برای اشخاص دارای بیش از 5 واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.  ابوالفضل نوروزی گفت: در مرحله قبلی اطلاعات بیش از 19 هزار و 290 خانه خالی معرفی شده بود که با این حساب از ابتدای امسال در مجموع 59 هزار503 واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

مدیرکل دفتراقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مرحله ی دوم اطلاعات خانه‌های خالی برای سال مالیاتی 1401 به تعداد 40 هزار و213 مورد برای اشخاص دارای بیش از 5 واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.

 ابوالفضل نوروزی گفت: در مرحله قبلی اطلاعات بیش از 19 هزار و 290 خانه خالی معرفی شده بود که با این حساب از ابتدای امسال در مجموع 59 هزار503 واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

بازار براساس قانون هر خانه ای که بیش از 12 روز در یک سال مالیاتی خالی باشد، مشمول پرداخت مالیات می شود.

همچنین همه مالکان و مستاجران موظف هستند که تمام اطلاعات ملکی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند، تا این واحد ها خالی تلقی نشوند.


بازنشر : آخرین خبر