2023-07-13 19:26:09


جزئیات تازه از مالیات خانه‌های لوکس؛ مالیات جدید در انتظار باغ ویلاهای غیر مجاز

تسنیم/شهرداریها مکلف شدند ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده و بر این اساس باغ ویلاهای غیر مجاز مشمول ۲ برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. .

شهرداریها مکلف شدند ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده و بر این اساس باغ ویلاهای غیر مجاز مشمول ۲ برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند.


بازنشر : آخرین خبر