مهران محمدی امین2023-12-06 13:06:51


جزئیات تغییر معافیت مالیاتی حقوق در بودجه ۱۴۰۳

تسنیم/همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴میلیون تومان در سال و ۱۲میلیون تومان در ماه، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت. در حالی دولت در بخش اول لایحه بودجه 1403 سقف معافیت مالیاتی حقوق را 10 میلیون تومان در ماه پیشنهاد داده بود که در ویرایش نهایی این عدد به 12 میلیون تومان در ماه و 144 میلیون تومان در سال افزایش یافت.

همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴میلیون تومان در سال و ۱۲میلیون تومان در ماه، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت.

در حالی دولت در بخش اول لایحه بودجه 1403 سقف معافیت مالیاتی حقوق را 10 میلیون تومان در ماه پیشنهاد داده بود که در ویرایش نهایی این عدد به 12 میلیون تومان در ماه و 144 میلیون تومان در سال افزایش یافت.


بازنشر : آخرین خبر