مهران محمدی امین2023-11-19 14:59:07


جزئیات جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانک‌ها  سازمان مالیاتی: برخی از جرایم هنوز به قطعیت نرسیده است

تسنیم/مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، جزئیات جریمه سنگین بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن را تشریح کرد. طی روزهای اخیر و همزمان با اعلام جریمه 26 هزار میلیاردی بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن از سوی وزیر اقتصاد، اعتراض بانک‌ها به این جریمه هم بالا گرفت تا جایی که دیروز شکایتی در همین رابطه از سوی کانون بانک های خصوصی به دولت ارسال شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، جزئیات جریمه سنگین بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.

طی روزهای اخیر و همزمان با اعلام جریمه 26 هزار میلیاردی بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن از سوی وزیر اقتصاد، اعتراض بانک‌ها به این جریمه هم بالا گرفت تا جایی که دیروز شکایتی در همین رابطه از سوی کانون بانک های خصوصی به دولت ارسال شد.

بانک‌ها معتقدند این جریمه نامعقول است چراکه وزارت راه و شهرسازی اسامی افراد واجد شرایط را به بانکها اعلام نکرده و بانک‌ها قاعدتاً نمی توانستند تسهیلات را پرداخت کنند.


بازنشر : آخرین خبر