2023-11-12 14:30:12


جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اعلام شد

تسنیم/لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره 147041 مورخ 1402/08/17 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره 147041 مورخ 1402/08/17 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

سید ابراهیم رئیسی طی مکاتبه ای با رییس مجلس شورای اسلامی، لایحه «اصلاح قانون مالیات های مستقیم که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 28/3/1402 به تصویب رسیده است، را برای انجام تشریفات قانونی ارائه کرد.


بازنشر : آخرین خبر