مهران محمدی امین2023-06-10 16:54:05


جزئیات مالیات اصناف و مشاغل/ باید مواظب جنجال دانه‌درشت‌ها بود!

رئیس سازمان امور مالیاتی آماری از مالیات مقطوع پرداختی اصناف و مشاغل (مشمولین تبصره ماده ۱۰۰) ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان در صفحه شخص خود در توئیتر نوشت: «آماری از مالیات مقطوع پرداختی اصناف و مشاغل (مشمولین تبصره ماده ۱۰۰): ۴.

۲ میلیون نفر (۵۷ درصد مشمولین) مالیات صفر ۶.

۷ میلیون نفر (۸۶ درصد مشمولین) مالیات کمتر از ۱۵ میلیون تومان باید مواظب جنجال دانه درشت‌ها بود!»


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     مالیات اصناف     سید محمد هادی سبحانیان     سازمان امور مالیاتی     معا