مهران محمدی امین2023-07-01 10:29:18


حضور موفق دانشگاه خلیج فارس در نظام رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی

بوشهر- دانشگاه خلیج فارس حضور موفقی در نظام رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی مؤسسه آموزش عالی تایمز داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس، مؤسسه آموزش عالی تایمز یازدهمین ویرایش رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی خود را منتشر کرده است.

در این نسخه، ۹۲۸ دانشگاه از ۳۶ کشور- منطقه حضور دارند که از این میان، ۶۶۹ دانشگاه حائز رتبه شده اند.

نسبت به سال گذشته، ۹۹ دانشگاه به این رتبه بندی اضافه شده که از این میان، پاکستان، ایران و ترکیه بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.

طبق فهرست اعلام شده از سوی مؤسسه آموزش عالی تایمز، دانشگاه خلیج‌فارس در سال جاری نیز موفق به حفظ جایگاه پیشین خود در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی شده است.

این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که هر ساله بر تعداد دانشگاه‌های متقاضی برای ارزیابی در این نظام رتبه‌بندی افزوده و رقابت برای حفظ جایگاه دشوارتر می‌شود.

در تازه‌ترین ویرایش این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه خلیج فارس با قرارگیری در دسته‌ی امتیازی ۲۳ -۲۷.

۲ توانسته است جایگاه ۴۰۱-۵۰۰ منطقه را به خود اختصاص دهد.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها

-

بوشهر

-

آسیا

-

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

-