مهران محمدی امین

کارت بازرگانی


کارت بازرگانی، کارتی مخصوص تاجران است که به کمک آن، می توانند کسب و کار خود را راه اندازی نمایند. در واقع، کارت بزرگانی مجوزی است که جهت انجام فعالیت های تجاری مانند صادرات و واردات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود.

پرسش های متداول درباره کارت بازرگانی


حقوق تجارت و کسب و کار