مهران محمدی امین

کد اقتصادی


هر شخص یا شرکتی جهت راه اندازی کسب و کار خود، موظف است تا برای اخذ کد اقتصادی خود اقدام نماید. با دریافت کد یا شماره اقتصادی، اشخاص و شرکت ها توسط اداره مالیات شناسایی و فعالیت های اقتصادی آن ها برای اداره مربوطه شفاف خواهند شد. همچنین، اشخاص حقیقی و حقوقی به کمک این کد، فعالیت های خود را در چهارچوب قانون انجام داده و می‌توانند مالیات عادلانه ای را پرداخت نمایند.

پرسش های متداول درباره کد اقتصادی


حقوق تجارت و کسب و کار