مهران محمدی امین2023-08-07 11:29:48


حکم مالیاتی قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

ایرنا/ طبق اعلام معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، حکم مالیاتی قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اجرایی شد. به گزارشی از سازمان امور مالیاتی کشور، مهدی رعنایی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح کرده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۷۳۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا و اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

طبق اعلام معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، حکم مالیاتی قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اجرایی شد.

به گزارشی از سازمان امور مالیاتی کشور، مهدی رعنایی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح کرده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۷۳۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا و اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

براساس بند ب ماده الحاقی این قانون، در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون، دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور، این تسهیلات را پرداخت کنند.

بازار


بازنشر : آخرین خبر