2023-08-09 14:54:10


خاندوزی: تا کنون ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل آنلاین صادر شده است

آخرین خبر/خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری امروز تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: تا ۲ سال قبل اگر جوانی قصد گرفتن مجوز کسب و کار داشت باید ماه‌ها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمان‌های مختلف و یا روندهای نامناسب گرفتار می‌شد. اولین گامی که در این زمینه برداشتیم، شفاف کردن تمام شروط مجوزها در دستگاه‌های صادر کننده بود.

خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری امروز تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: تا ۲ سال قبل اگر جوانی قصد گرفتن مجوز کسب و کار داشت باید ماه‌ها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمان‌های مختلف و یا روندهای نامناسب گرفتار می‌شد.

اولین گامی که در این زمینه برداشتیم، شفاف کردن تمام شروط مجوزها در دستگاه‌های صادر کننده بود.

چون دستور شخص آقای رئیس‌جمهور بود موفق شدیم که بر مقاومت‌ها غلبه کنیم.

تا امروز ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل آنلاین به کارآفرینان کشور اعطا شده است.

همچنین امروز ۱۰۰ هزارمین پروانه کسب یا مجوز صفنی به صورت برخط و  آنلاین صادر خواهد شد.


بازنشر : آخرین خبر