2023-01-15 18:11:06


خاندوزی: درآمدهای مالیاتی سال آینده ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

ایرنا/ وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانست و گفت: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد. سیداحسان خاندوزی روز یکشنبه پس از پایان جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه های دولت است تا از این طریق آسیب پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانست و گفت: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد.

سیداحسان خاندوزی روز یکشنبه پس از پایان جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه های دولت است تا از این طریق آسیب پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: این سیاست به معنای افزودن بار مالیاتی جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست بلکه باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

وزیر اقتصاد افزود: با همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می کنند، حمایت کند.

خاندوزی ادامه داد: با توجه به استقرار سامانه های اطلاعات اقتصادی، موفق به شناسایی موارد متعددی از فرارهای مالیاتی و اشخاص و شرکت هایی شدیم که به صورت شفاف عمل نمی کنند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: با این روش امیدواریم بتوانیم بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و شرکت های اقتصادی که شفاف عمل نمی کنند، شناسایی و از آنها مالیات اخذ کنیم و از این درآمدهای دیده شده برای دولت در سال آینده نسبت به عملکرد امسال ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.

خاندوزی تاکید کرد: این میزان درآمد مالیاتی بدون ایجاد فشار مالیاتی به مودیان خواهد بود و امیدواریم بتوانیم سهم مالیات را از درآمدهای جاری دولت افزایش دهیم.

قرار است کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه روز سه شنبه - ۲۷ دی - کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شود و گزارش آن روز یکشنبه ۲ بهمن ماه در جلسه علنی مجلس ارایه شود.


بازنشر : آخرین خبر