مهران محمدی امین2023-12-07 22:49:09


خاندوزی: دریافت مالیات در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار نیست

خبرگزاری دانشجو/وزیر اقتصاد و امور دارایی در آیین گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور زنجان گفت: مجموع پرداخت مالیاتی در طرح مسکن برای هر واحد مسکونی 300 هزار تومان است. مالیات بر ارزش افزوده صرفا برای مصالح ساخت مسکن ازجمله سیمان و میلگرد لحاظ می‌شود.

خبرگزاری دانشجو/وزیر اقتصاد و امور دارایی در آیین گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور زنجان گفت: مجموع پرداخت مالیاتی در طرح مسکن برای هر واحد مسکونی 300 هزار تومان است.

مالیات بر ارزش افزوده صرفا برای مصالح ساخت مسکن ازجمله سیمان و میلگرد لحاظ می‌شود.

اینکه هزینه های تولید مسکن باید کاهش پیدا کند سخن درستی است.

 


بازنشر : آخرین خبر