مهران محمدی امین2023-06-21 12:21:56


خبر خوب مالیاتی وزیر ارتباطات برای کسب و کارهای اینترنتی

فارس/ وزیر ارتباطات از معافیت مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند، خبر داد.   عیسی زارع پور پس از جلسه هیات دولت، اظهار کرد: کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

وزیر ارتباطات از معافیت مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند، خبر داد.

  عیسی زارع پور پس از جلسه هیات دولت، اظهار کرد: کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

زارع‌پور ادامه داد: حتی کسانی که کسب و کار واقعی و اینترنتی دارند، آن بخش از فعالیت های آنها که بر پایه سکوهای داخلی صورت می گیرد معاف از مالیات خواهند بود.

بازار در حال تکمیل است.

.

.

 


بازنشر : آخرین خبر