مهران محمدی امین2023-05-17 11:56:59


خبر وزیر اقتصاد از ویژگی مجوزهای صادر شده برای کسب و کار

ایسنا/وزیر اقتصاد گفت: مصوبه صدور ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تاییدمحوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید قرار گرفت. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دولت در راستای هدف گذاری رونق و رشد تولید مصوبه خوبی داشت که برای اولین‌بار ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تاییدمحوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید قرار گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: مصوبه صدور ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تاییدمحوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید قرار گرفت.

احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دولت در راستای هدف گذاری رونق و رشد تولید مصوبه خوبی داشت که برای اولین‌بار ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تاییدمحوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید قرار گرفت.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: این مجوزهایی است که فعالان اقتصادی صرفاً با ثبت اطلاعات دقیق در درگاه ملی مجوزها و پذیرش مسئولیت‌های قانونی و بارگذاری مدارک خود می‌توانند مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کنند.

وی افزود: این تکلیفی بود که ماده یک قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سال ۱۴۰۰ به عهده دولت گذاشته بود و امروز مصوب شد.


بازنشر : آخرین خبر