مهران محمدی امین2023-07-19 16:47:11


درآمد مالیاتی ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بهار ۱۴۰۲

مهر/بررسی ها نشان می دهد که در بهار امسال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ شده است. بررسی آمار درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که طی فصل بهار در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده است.

بررسی ها نشان می دهد که در بهار امسال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ شده است.

بررسی آمار درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که طی فصل بهار در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده است.

از این میزان ۸۰ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم (سهم ۵۹ درصدی) و ۵۶ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات (۴۱ درصد) می‌شود.


بازنشر : آخرین خبر