2023-01-11 15:51:17


درآمد ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات واردات+ جزئیات

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مجموع درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت ۱۲۹ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان پیش بینی شده که ۸۹ هزار میلیارد تومان آن حاصل دریافت حقوق ورودی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مجموع درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت در سال آینده ۱۲۹ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بر همین مبنا، جزئیات درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت به شرح زیر است. - درآمد حاصل از حقوق ورودی سایر کالا (موضوع بند ب ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)؛ معادل ۸۹ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان - درآمد حاصل از حقوق ورودی خودروها؛ معادل ۳۱ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان - درآمد حاصل از حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی؛ معادل ۵۰ میلیارد تومان - درآمد حاصل از یک درصد عوارض بر واردات؛ معادل ۹۰۰ میلیارد تومان - درآمد حاصل از ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر تا سقف ۶۱۰۰۰ میلیارد ریال؛ معادل ۶ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان - درآمد حاصل از حقوق ورودی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت؛ معادل ۲۰۰ میلیارد تومان - درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار؛ معادل یک هزار و ۲۰ میلیارد تومان
بازنشر : مهر

برچسب‌ها     لایحه بودجه 1402     درآمدهای مالیاتی     حقوق ورودی