2023-01-11 15:48:45


درآمد ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده به میزان ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ معادل ۳۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند ب تبصره ۶ نیز معادل یک هزار و ۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     مالیات بر ارزش افزوده     لایحه بودجه 1402     درآمدهای مالیاتی