مهران محمدی امینتیارا Tiara

تیارا Tiara مشاوره مدیریت و توسعه کسب و کار تیارا، ارائه خدمات مشاوره و اجرا در حوزه های مدیریت، فناوری اطلاعات و کسب و کار

برخورداری از مشاوره تخصصیِ مستمر در حوزه‌های سازمانی و مدیریتی در بیش از ده سال گذشته، دلیلی برای راه اندازی « مشاوره مدیریت و توسعه تیارا» بود. این گروه در ارائه مشاوره مدیریت و ارائه راهکارهای سیستمی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات در سطح سازمان‌ها تخصص دارد. تیمی از تخصص و تجربه را گرد هم آورده ایم تا تجربه سالها در حوزه مدیریت، بازار، تجارت و کسب و کار را اصولی و آزموده شده ارائه دهیم .

بیش از 10 سال فعالیت


به اعتماد ایشان مفتخریم ...!

مشتریان تیارا - 001.pngمشتریان تیارا - 002.pngمشتریان تیارا - 003.pngمشتریان تیارا - 004.pngمشتریان تیارا - 005.pngمشتریان تیارا - 006.pngمشتریان تیارا - 007.pngمشتریان تیارا - 008.pngمشتریان تیارا - 009.pngمشتریان تیارا - 010.pngمشتریان تیارا - 011.pngمشتریان تیارا - 012.png