2023-02-02 14:22:04


دولت در ۱۰ ماه بیش از ۳۸۸ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد

آخرین گزارش عملکرد مالیاتی حاکی از وصول ۳۸۸ هزار و ۷۳۸ میلیارد تومان درآمد مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات در ۱۰ ماه نخست سال جاری است.

آخرین گزارش عملکرد مالیاتی به تفکیک منابع وصول که توسط سازمان امور مالیاتی از جزئیات درآمدها منتشر شده، حاکی از وصول ۳۸۸ هزار و ۷۳۸ میلیارد تومان درآمد مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات در ۱۰ ماه نخست سال جاری است که از این رقم ۱۴۷ هزار و ۱۲ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات است که حدود ۳۸ درصد درآمدهای مالیاتی را در ۱۰ ماه نخست امسال تشکیل می‌دهد.

با نگاهی به مجموع درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه نخست امسال که رقم ۳۴۸ هزار و ۷۳۸ میلیارد تومان بود، متوجه می‌شویم که درآمد مالیاتی در دی ماه امسال برابر با ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد ۳ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین با نگاهی به پیش‌بینی درآمد مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ که حدود ۴۵۴ هزار میلیارد تومان است، مجموع درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه در ۱۰ ماه نخست امسال برابر با ۳۷۸ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان می‌شود که درآمد ۳۸۸ هزار و ۷۳۸ میلیارد تومانی حاکی از وصول حدود ۱۰۳ درصدی مالیاتی نسبت به میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۱ در ۱۰ ماه نخست است.

در حقیقت تاکنون درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش‌بینی‌ها در قانون ۳ درصد هم رشد داشته است.

همچنین در بخش مالیات‌های مستقیم، در ۱۰ ماه نخست امسال ۱۵۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقوقی وصول شده و ۶۷ هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان نیز درآمد مالیاتی حاصل از درآمدها و ۱۴ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان نیز درآمد مالیاتی بر ثروت بوده که در این بند، درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه رقم یک میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومان است.

همچنین در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال خودرو ۶ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان، مالیات شماره‌گذاری خودرو ۵ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان و مالیات بر فروش سیگار ۳ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بوده است.

درآمدهای مالیاتی مهر ماه، آبان ماه و آذر ماه به‌ترتیب ۵۰، ۴۰ و ۳۷.

۷ هزار میلیارد تومان بوده است.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     سازمان امور مالیاتی     درآمد مالیاتی     مالیات بر ارزش افزوده     وزا